สถิติผู้เยี่ยมชม

013620
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
22
32
54
13257
729
986
13620

Your IP: 54.158.241.146
2018-03-19 04:51

ระบบทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"

คำชี้แจง

ผู้ที่ต้องการขอรับและส่งเอกสารการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นจะต้องนำหลักฐานมาแสดง ดังนี้

กรณีที่ 1 มารับด้วยตนเอง

   - สำเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)

   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีที่ 2 มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน

   - สำเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)

   - หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 10 บาท

   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ

   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

 เอกสารคำชี้แจงและแบบฟอร์มเอกสารการยื่นข้อเสนอ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกขึ้นทะเบียน
เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" (ดาวน์โหลดรายละเอียด)