สถิติผู้เยี่ยมชม

041736
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
51
44
192
41369
481
1127
41736

Your IP: 3.237.25.253
2020-07-15 18:33

ระบบทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"

คำชี้แจง

ผู้ที่ต้องการขอรับและส่งเอกสารการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นจะต้องนำหลักฐานมาแสดง ดังนี้

กรณีที่ 1 มารับด้วยตนเอง

   - สำเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)

   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีที่ 2 มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน

   - สำเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)

   - หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 10 บาท

   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ

   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

 เอกสารคำชี้แจงและแบบฟอร์มเอกสารการยื่นข้อเสนอ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกขึ้นทะเบียน
เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" (ดาวน์โหลดรายละเอียด)