สถิติผู้เยี่ยมชม

041734
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
49
44
190
41369
479
1127
41734

Your IP: 3.237.25.253
2020-07-15 18:03

ประชาสัมพันธ์

++หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 336 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ