สถิติผู้เยี่ยมชม

018989
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
14
31
163
18635
690
1420
18989

Your IP: 54.92.163.188
2018-07-20 04:21

ประชาสัมพันธ์

++หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 336 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ